^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla здесь

25 червня 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії учасниці проєкту Жан Моне Модуль Ван Боюань на тему «Організаційно-педагогічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України.».

Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Чистякова І.А.

Метою роботи є з’ясування теоретичних та організаційно-методичних засад підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України.

Наукова новизна й теоретична значимість дослідження полягає в тому, що вперше в українській педагогічній науці здійснено комплексне наукове дослідження визначеної проблематики й цілісно з’ясовано oрганiзацiйнo-пeдагoгiчні заcади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. У межах характеристики теоретичних засад досліджуваного феномену розкрито методологічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю  та України та виокремлено етапи розвитку підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. Висвітлено зміст підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. Охарактеризовано форми, методи й технології підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України. Виявлено провідні напрями вдосконалення підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України.

Практична значимість визначається тим, що узагальнені положення щодо методологічних засад мистецької вищої освіти, історичного розвитку фортепіанних шкіл Китаю та України, змісту, форм, методів і технологій підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України можуть бути використані в процесі формування освітньої політики в галузі вищої мистецької освіти, розроблення методичного забезпечення означеного процесу, викладання лекційних, семінарських і практичних занять для студентів, магістрантів та аспірантів мистецьких закладів вищої освіти.

Прогностичний потенціал проведеного дослідження зумовлюється можливістю використання отриманих результатів для здійснення подальшої науково-дослідницької роботи в даному напрямі у процесі модернізації китайської та української систем вищої мистецької освіти.

Далі подано анотацію дисертації, презентацію та фотогалерею захисту, який відбувся у змішаному форматі.

 

Презентація

Анотація