^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны для Joomla 3 здесь

29 червня 2021 року відбувся звіт аспірантів за виконання річного плану освітньо-наукової програми. Було обговорено питання ефективності навчального процесу, з᾿ясовано досягнення аспірантів по виконанню завдань щодо публікації результатів досліджень у фахових наукових журналах, апробації матеріалів та результатів роботи  на представницьких наукових конференціях. 

Кафедра констатувала, що протягом 2020-21 навчального року всі аспіранти успішно виконали завдання програми. Частина аспірантів достроково пройшла наукові семінари та захистила дисертації на здобуття наукового ступеня  доктора філософії. Серед таких аспірантів:

Пархоменко І. В. Тема дисертації «Розвиток історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти Північно-Східної України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». (Науковий керівник ‒ докт.пед.наук, проф. Бугрій В.С.);

Бойченко В.В. Тема дисертації «Організаційно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США». (Науковий керівник ‒ докт.пед.наук, проф. Сбруєва А.А.);

Коханова Н.Ю. Тема дисертації «Організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі». (Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент ‒ Шаповалова О.В.);

Діхнич К.В. Тема дисертації «Професійна підготовка  майбутніх учителів початкової школи  у процесі педагогічної практики» (Науковий керівник ‒ докт.пед.наук, проф. Семеног О.М.);

Чжан Лянхун Тема дисертації «Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України». (Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент ‒ Чистякова І.А.);

Ван Боюань Тема дисертації «Організаційно-педагогічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України». (Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент ‒ Чистякова І.А.);

Чжан Сяо Формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін». (Науковий керівник ‒ канд.пед.наук, доцент ‒ Коваленко О.В.)

Матеріали захистів дисертації подано у відкритому доступі на сайті Університету: https://sspu.edu.ua/spetsializovani-vcheni-rady-z-prysudzhennia-doktora-filosofii