^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla
23 вересня 2021 року на засіданні кафедри педагогіки відбулась презентація навчальних посібників та монографій, які були опубліковані  до завершення  проєкту. Таким чином було успішно завершено виконання планових завдань щодо методичного забезпечення навчальних курсів, які викладалися в межах проєкту.  Виданнями, що побачили світ стали такі:
Бойченко В. В., Бойченко М. А., Сбруєва А. А.

1. Сбруєва,  А. А.  (2021) Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.

2. Семеног,  О.М. (2021) Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.

3. Чернякова, Ж. Ю.  (2021) Academic Writing For Postgraduate Students: навчальний посібник. Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії за напрямом 01 - Освіта. Суми: Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка.

4. Бойченко В.В., Бойченко М.А., Сбруєва А.А. (2021)  STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції: [монографія]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021.

5. Тарабан Ю.В., Сбруєва А.А. (2021) Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України: [монографія] / за заг. ред. М. А. Бойченко. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.

 

Всі видання, опубліковані у рамках проєкту,  подані на сайті  у відповідних розділах. Навчальні посібники з порівняльної педагогіки та академічного письма представлені також в електронному форматі.

Далі подано фотозвіт заходу щодо презентації нових видань