^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

8 жовтня 2021 року члени Доктоського дому з освітніх, педагогічних наук, доктори педагогічних наук, професори Огієнко О.І. та Сбруєва А.А. взяли участь у  захисті дисертації на здобуття ступеня доктора філософії учасника проєкту Ян Біня. Тема дисертації «Формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки».  Наукова новизна дисертації полягає в тому, що  у роботі вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне дослідження формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки, а саме: виявлено стан розробленості досліджуваної проблеми; розроблено структурні компоненти художньо-творчої активності студентів у єдності мотиваційного, змістовного та діяльнісного компонентів; обґрунтовано модель та методику формування досліджуваного цілісного утворення у складі принципів, педагогічних умов, форм, засобів і методів. Експериментально перевірено ефективність методики формування означеного процесу.

Далі подано фотогалерею наукового заходу. Дисертація та відгуки на неї представлено на сайті університету.