^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

5 листопада 2021 року відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки   Лі Цин на тему «Формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва». У процедурі захисту дисертації взяли участь члени Докторського дому з освітніх, педагогічних  наук Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, професори О.І. Огієнко та А.А. Сбруєва.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше в українській педагогічній науці здійснено цілісне дослідження формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва, а саме: розроблено компонентну структуру професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва у єдності мотиваційно-орієнтувального, когнітивно-діяльнісного та суб’єктного компонентів; обґрунтовано модель і методику формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва; визначено критерії, показники та рівні  сформованості досліджуваного феномену.

Захист дисертації відбувся у змішаному форматі. Анотацію та текст дисертації, відгуки опонентів та рецензентів, відеозапис дисертації  поміщено на сторінці разових спеціалізованих вчених рад   сайту СумДПУ імені А.С.Макаренка. Далі подано фотогалерею захисту.