^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны для Joomla 3 здесь

Інформація про конференцію.

16-17 листопада 2021 року на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відбулась ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи».

Робота конференції відбувається за такими напрямами:

 • Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку системи дошкільної освіти в Україні та світі.
 • Інноваційні тенденції розвитку сучасної системи початкової освіти в Україні та світі.
 • Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку системи шкільної освіти в Україні та світі.
 • Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному та міжнародному контекстах.
 • Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний та національний виміри змін.
 • Управління інноваційним розвитком закладу освіти: глобальний та національний контексти.
 • Інноваційні технології професійної підготовки педагогів.
 • Освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний досвід.
 • Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід.
 • Нова парадигма підготовки соціальних працівників за сучасних умов.
 • Освіта дорослих в Україні та світі: реалії та перспективи.
 • Модернізація освітньо-наукових програм в умовах суспільства знань: вітчизняний та європейський досвід.

Том 1, Том2, Програма конференції

До участі в конференції зареєструвалося понад 200 учасників з більш ніж 10 країн світу.

У пленарному засіданні наукового заходу взяли участь відомі в Україні та за її межами науковці Авшенюк Н. М., докт. пед. наук,  завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України: Антонова О. Є., докт. пед. наук, професор, зав. кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка; Бойченко М. А., докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Gozdecka Renata, dr., prof. UMCS Katedra Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki UMCS w Lublinie, Instytut Muzyki Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Lublin, Polska; Заболотна О. А., докт. пед. наук, професор,  президент Української асоціації дослідників освіти; Курбатов С. В., докт. філос. наук, професор, радник президії Національної академії педагогічних наук України; Ніколаї Г. Ю., докт. пед. наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Петренко О. Б., докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету; Pobirchenko Natalia, prof., dr hab. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Polska; Сбруєва А. А., докт. пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Семеног О.М., докт. пед.наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

На другий день роботи конференції відбулися секційні засідання, у яких взяли участь молоді науковці.

Далі подано фрагменти фотогалереї, програму та матеріали конференції.