^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

25-26 квітня 2019 р. в Університеті відбулися пленарне та секційні засідання III Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи». Конференцію присвячено 95-тій річниці Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та 30-тій  річниці  Програм  імені Жана  Моне.

 

Програма конференції

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених  «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи»

Найважливіші проблеми, що обговорювалися на конференції: Програми Жана  Моне у розбудові  українського  університету; європейська інтеграція у сфері вищої освіти: досвід, сучасні реалії та перспективи розвитку; особливості особистісної реалізації сучасного студентства; специфіка взаємодії системи: адміністрація університету – студентське самоврядування – педагогічний колектив; взаємозвʼязок соціальної та академічної мобільності; технології формування іміджу університету: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду; політичний та громадянський активізм сучасної молоді.

У конференції взяли участь 246 осіб, з них: cтудентів – 193 особи,  аспірантів – 26 осіб, кандидатів наук – 19 осіб, докторів наук, професорів – 7 осіб. Представлено доповіді учасників з різних університетів та наукових установ України, а саме: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка; Сумський національний аграрний університет; Дрогобицький державний університет; Інститут педагогіки НАПН України; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Київський університет імені Бориса Грінченка; Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.  Учасниками конференції також стали представники з різних країн світу (8 країн) а саме: Китайська Народна Республіка; Еквадор; Республіка Туркменістан; Республіка Таджикистан; Республіка Узбекистан; Королівство Йорданії; Німеччина; Швейцарія.