^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

29 серпня 2019 р.  завершилось виконання завдань першого року проекту. Координатором проекту проф. Сбруєвою  було підготовано звіт про виконання завдань проекту. Звіт було оприлюднено на засіданні вченої ради ННІ педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка. Текст звіту було надіслано  до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейського Союзу.
На наступний рік виконання проекту командою Модуля заплановано завершення підготовки навчальних посібників до курсів, що викладаються, їх апробацію, подальше розширення диссемінації ідей європеїзації докторських студій у вітчизняному освітньому та науковому просторі. Реалізації поставлених завдань сприятиме проведення низки представницьких міжнародних конференцій, до яких залучена як студентська та наукова молодь, так і досвідчені та відомі в Україні  й за кордоном фахівці у галузі теорії та практики вищої освіти