^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

4.11.2019 р. розпочалося викладання навчального курсу "Менеджмент інновацій в освіті" для аспірантів третього року навчання, які  стали учасниками проекту минулого навчального року. Тематика курсу була збагачена матеріалами порівняльно-педагогічного характеру, заснованими на вивченні прогесивного європейського та світового досвіду менеджменту інновацій в освіті. З метою реалізації принципу створення інклюзивного освітнього середовища до участі у викладання курсу в якості гостьових лекторів запрошено членів наукової школи педагогічної компаративістики нашого університету, які захистили свої дисертаційні роботи з відповідної проблематики.  Зокрема, 4.11.2019 р. з лекцією"Технологічні інноваціії в  освіті: ЗВО Європи та України" перед аспірантами виступила кан.пед.наук, ст. викладач СумДУ Красуля А.В., яка має ступінь магістра освітніх технологій університету Тарту (Естонія), блискучий досвід викоритсання сучасних ІТ-технологій в освітньому процесі одного з кращих університетів нашої країни.

Презентація