^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Помилка
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /mig_inf_tigdan_ec_7_11_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

7 листопада 2019 р. (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти”.

 {gallery}/mig_inf_tigdan_ec_7_11_2019{/gallery}

Потужні виступи, інноваційні ідеї, дискусії :

Якість вищої освіти в Україні: досягнення та виклики

  • Єгор СТАДНИЙ, Заступник Міністра освіти і науки України;

Підходи ЄПВО до викладання та навчання у вищій освіті в контексті забезпечення якості

Амелія ВЕІГА, TAM експерт, доктор філософії з освітніх наук, доцент факультету психології та освітніх наук Університету Порту; дослідник, Центр досліджень освіти (CIIE); Центр досліджень політики з вищої освіти (CIPES), м. Порту, Португалія;

Розроблення і затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм відповідно до студентоцентрованого викладання та навчання, НРК, стандартів, вікна мобільності

  • Юрій РАШКЕВИЧ, екс-заступник Міністра освіти і науки України, радник Міністра, член Національного агентства кваліфікацій, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;

Студентоцентроване навчання та викладання, оцінювання

  • Сабіна ХОЙДН, TAM експерт, доктор філософії з бізнес-освіти, доктор габілітований з освітніх наук (спеціалізація – вища освіта), керівник лабораторії студентоцентрованого навчання, Школа гуманітарних та соціальних наук, Інститут соціології, Університет Св. Галлена, Швейцарія;

Визнання, засноване на результатах навчання, у межах кредитної мобільності Амелія ВЕІГА,

Олег Шаров (директорат вищої освіти і освіти дорослих) Вища школа України на старті турбореформ;

Національні підходи до якості вищій освіті в контексті ESG. Зовнішнє та внутрішнє забезпечення якості: два виміри якості в контексті студентоцентрованого навчання та викладання, оцінювання

  • Сергій КВІТ, Голова, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

Університети: проєкти Еразмус+ для внутрішнього забезпечення якості (ВЗЯ) (Кластери – QA & QF and SPs)

  • Андрій ГОЖИК, керівник НМЦ, КНУ імені Тараса Шевченка, QUAERE – модель ВЗЯ та мех-м само оцінювання;
  • Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО, проректор, КНТЕУ, C3QA – модель ВЗЯ та якість програм підготовки PhD ;
  • Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, проф., ХНЕУ, EDUQAS – модель ВЗЯ та співпраця з студентами і роботодавцями;
  • Досвід Грузії з розбудови систем забезпечення якості
  • Лаша МАРГІШВІЛІ, Керівник Департаменту акредитації Грузинського агентства із забезпечення якості ;

Ірина ДАРЧІЯ, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;

Модерували Світлана КАЛАШНІКОВА, Директор ІВО НАПН України, Національний експерт Програми ЄС Еразмус+; Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, НЕО в Україні, г.н.с, ІВО НАПН України

Щиро дякую організаторам - Інституту вищої освіти НАПН України, Erasmus+ Office Ukraine, British Council.

 Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+ в Україні