^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

18 грудня 2019 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна (м. Київ) та СумДПУ імені А.С. Макаренка (м. Суми) відбувся ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній освіті  і освіті дорослих», спільно організований кафедрою педагогіки СумДПУ та  відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. У межах семінару працювали такі секції : «Розвиток освіти дорослих: глобальний і національний виміри», «Європеїзація докторської підготовки в галузі теорії освіти: досвід реалізації проектів Жан Моне Модуль в Інституті педагогіки НАПН України та Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка», «Професійна підготовка вчителя у вітчизняному та міжнародному просторі», «освітні реформи та інновації у глобалізованому світі».

Учасники проектів Жан Моне Модуль у СумДПУ імені А.С. Макаренка та Інституті педагогіки НАПН України вже вдруге зустрічаються у межах програми даного семінару для обговорення досвіду реалізації проектів, що здійснюються у докторських програмах зі спеціальності "освітні, педагогічні науки". Такі обговорення слугують взаємному збагаченню та обміну досвідом виконання проектів Еразмус+.

Програма заходу та фотогалерея подані на сайті проекту.