^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны для Joomla 3 здесь

28.02.2020 відбулась заключна лекція з навчального курсу CompHEd на тему "Болонський процес як стратегія формування Європейського простору вищої освіти: завдання, етапи розвитку, виміри змін, суперечності".

На занятті було розглянуто такі питання: етапи розвитку європейської інтеграції у сфері освіти у доболонський період;  цільові пріоритети Болонського процесу; суб’єкти Болонського процесу;  етапи розвитку Болонського процесу; принципи формування ЄПВО; виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів Болонського клубу у контексті реалізації реформ; реформи системи  вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Предметом дискусії учасників проекту стали такі проблемні питання: позитивні сторони та ризики входження системи вищої освіти України у Болонський процес з точки зору усіх зацікавлених сторін;   загроза  «вимивання мізків» як результат розвитку академічної мобільності у системі вищої освіти України; подальші  перспективи розвитку ЄПВО в контексті  кризи ЄС, зокрема Брекзиту.