^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут

06.03.2020 відбулися наступні семінарські заняття з навчального курсу  CompHEd.

Тема семінарського заняття № 2 "Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку"

Мета заняття: схарактеризувати політику ЄС щодо розвитку наукової та інноваційної  діяльності вищої школи, виявити концептуальні, змістові та організаційні засади освітніх інновацій в сучасній вищій школі у європейському та національному контекстах

Крім теоретичних питань аспірантам було запропоновано презентувати й  прокоментувати наукову новизну свого дослідження у національному та європейському наукових просторах.      Схарактеризувати практичне значення свого дослідження у національному та європейському наукових просторах.    Проаналізувати можливості трансферу виробленого вами інноваційного продукту у практику діяльності освітньої системи України/інших країн.

Тема семінарського заняття № 3: "Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО):

Європейський, національний та інституційний виміри".

Мета заняття: сформувати систему знань щодо політики ЄС та Болонського процесу у сфері забезпечення якості вищої освіти у європейському та національному контекстах, навичок критичного аналізу процесів, що відбуваються на інституційному, національному та наднаціональному рівнях у сфері ЗЯВО, розуміння сутності культури ЗЯВО та готовності її розвивати відповідно до європейських стандартів і рекомендацій у власній професійній діяльності.

Завдання дослідно-орієнтованого характеру стосувалися таких питань: 1) Діяльність структур конкретного університету щодо внутрішнього забезпечення якості освіти (внутрішній вимір ЗЯВО): нормативні, організаційні, змістові, процесуальні засади; 2) аналіз особливостей зовнішнього виміру забезпечення якості в Україні: суб᾿єкти, процедури, способи взаємодії сторін, ризики; 3) місце  університету у національних та міжнародних рейтингах. Порівняння рейтингових позицій різних університетів регіону, аналіз причин таких рейтингових позицій, рекомендації щодо їх покращення.