^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

6 березня 2020 РОКУ відбулась лекція з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» на тему «Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри» (2 год.)

На занятті розглянуто такі питання: проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: світовий, європейський та національний досвід; морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини; етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі; академічні  кодекси цінностей.

88982665 2882411495135317 3322612341140357120 n 4b763