^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут
04.05.2020 почались заняття з інтенсивного курсу "Моніторинг якості докторського дослідження". На сайті проєкту (див. сторінка  Навчальні курси) оприлюднено розклад занять та його методичне забезпечення: текст лекції та методичні матеріали для практичних занять (воркшопів).

 
На занятті було обговорено  тему "Оцінка якості докторського дослідження у галузі порівняльної педагогіки". Предметом розгляду стали такі питання:
1.Актуальність проблематики порівняльно-педагогічного дослідження: нормативні документи, що її визначають, суперечності, на розв᾿язання яких спрямована робота, та типологізація джерельної бази.
2.Науковий апарат дослідження у галузі порівняльної педагогіки,  його наукова новизна та практичне значення.
3.Характеристика стану розроблення проблеми у порівняльно-педагогічному дослідженні.
4.Контекстуальний та порівняльний підходи у порівняльно-педагогічному дослідженні.
5.Періодизація розвитку досліджуваного феномену у порівняльно-педагогічному дослідженні.
6.Нормативні засади функціонування досліджуваного феномену.
7.Організаційні засади функціонування досліджуваного феномену.
8.Методичні засади функціонування досліджуваного феномену.
9.Характеристика можливостей застосування прогресивного досвіду у сфері реалізації досліджуваного феномену в Україні.
10.Висновки докторського дослідження: логіка, структура, стиль формулювання.
На лекції були присутні аспіранти - учасники проєкту, наукові керівники, представник наукового відділу університету. Заняття відбулося в умовах карантину в форматі ZOOM-конференції