^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Здесь нашел интересный обзор

06 травня 2020 року відбувся воркшоп № 2 докторського семінару "Моніторинг якості докторського дослідження". Предметом обговорення учасників заняття, на якому були присутні аспіранти та наукові керівники стали такі питання:

1.   Об’єкт та предмет порівняльно-педагогічного дослідження:

2.   Завдання порівняльно-педагогічного дослідження.

3. Методологічні підходи, що застосовуються у порівняльно-педагогічному дослідженні.

4.  Методи порівняльно-педагогічного дослідження.

5.  Наукова новизна порівняльно-педагогічного дослідження: категорії, логіка та стиль викладу.

6.   Практичне значення порівняльно-педагогічного дослідження: рівні та аспекти розгляду.

7. Взаємозалежність та взаємообумовленість складових наукового апарату порівняльно-педагогічного дослідження.

Практичні завдання, виконані здобувачами PhD ступеня, включали такі:

1. Сформулювати науковий апарат Вашого наукового дослідження.  Побудувати логічну схему, у якій відобразити взаємозв᾿язки та взаємозумовленість усіх складових наукового апарату.

2. Укласти порівняльну таблицю, у якій відобразити відповідність елементів наукової новизни  сформульованим Вами завданням дослідження.

Обговорення виконання аспірантами практичних завдань сприяло усвідомленню ними недоліків та подальших завдань у виконанні дисертаційного дослідження.