^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

08.05.2020 відбулося заключне заняття з навчального курсу «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ».Предметом обговорення стали такі питання:

1. Врахування зовнішніх чинників (соціально-економіний, суспільно-політичний, культурно-освітній, історичний, демографічний, релігійний тощо) у виокремленні етапів розвитку досліджуваного феномену у порівняльно-педагогічному дослідженні.

2. Врахування внутрішніх (педагогічних) чинників виокремленні етапів розвитку досліджуваного феномену у порівняльно-педагогічному дослідженні.

3. Критерії визначення етапів у рамках хронологічних меж дослідження та вимоги до формулювання назв етапів.

Авспірантам було запропоновано виконати такі практичні завдання:

1. Сформулювати та презентувати  характеристику періодів розвитку  досліджуваного явища з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників його історичного розвитку. 

2. Сформулювати та презентувати  характеристику етапів розвитку  досліджуваного явища у хронологічних межах дослідження.

Презентації, підготовані студентами, дозволили виявити позитивні сторони та недоліки в  опрацюванні  аспекту дослідження, що став предметом розгляду, надати молодим дослідникам рекомендації щодо подальшої роботи над темою дослідження.