^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Викладач – канд. пед. наук, доцент Чернякова Ж.Ю.

Місце проведення: м. Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С.  Макаренка, 2-й поверх, ауд. 218

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

9.30-10.50

11.00- 12.20

17.08.2020

Процес письма

1. Передумови написання

2. Мета академічного письма

3. Загальні види академічного письма

Процес письма

1. Формат довгих і коротких завдань письма

2. Особливості академічного письма

3. Прості і складнопідрядні речення

4. Написання в параграфах

18.08.2020

Читання: пошук відповідних джерел

1. Академічні тексти

2. Типи текстів

3. Використання списків читання

4. Використання бібліотечних каталогів

5. Використання веб-сайтів бібліотеки для пошуку електронних ресурсів

Читання: вироблення критичних підходів

1. Методи читання

2. Читання тез

3. Критична оцінка Інтернет-джерел

4. Критичне мислення

19.08.2020

Уникнення плагіату

1. Що таке плагіат?

2. Визнання джерел

3. Уникнення плагіату шляхом узагальнення та перефразовування

4. Уникнення плагіату шляхом вироблення навичок  критичного мислення

Академічна доброчесність

1. Що таке академічна доброчесність?

2. Процес планування

3. Важливість академічної доброчесності