^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

10 вересня 2020 року відбулися захисти дисертацій аспірантів  Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.– учасників проєкту Жан Моне Модуль, присвяченого європеїзації докторських програм у галузі теорії освіти

Першим відбувся захист дисертації Ю.В. Тарабана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю   011 Освітні, педагогічні науки  (галузь  знань 01 – Освіта/ Педагогіка)  на тему «Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини». Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого з’ясовано теоретичні, нормативні, організаційні, змістові та методичні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини та визначено можливості творчого використання прогресивного німецького досвіду теологічної освіти в Україні.

Участь Ю.В. Тарабана у проєкті Жан Моне Модуль сприяла систематизації його знань про розвиток Європейського простору вищої освіти в контексті реалізації Болонського процесу, активізації участі в житті наукової громади університету, інтенсифікації академічної мобільності. Зокрема, протягом виконання дисертаційної роботи Ю.В.Тарабан здійснив навчальну поїздку до Вестфальського університету імені Вільгельма, брав участь у зустрічах делегацій німецьких науковців-теологів в Україні, постійно спілкувався з німецькими професорами та студентами, що допомогло всебічно опанувати досліджувану проблему та успішно захистити дисертацію.

Презентація захисту Ю.В. Тарабана 

На поданих фото показано процес попереднього захисту дисертації Ю.В.Тарабана (науковий семінар, що відбувся у червні 2020 р.) на захисту дисертації 10 вересня 2020 р.

З відеозаписом захисту, текстом дисертації та відгуками на неї можна ознайомитись на сторінці Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії (відкритий доступ) сайту Університету