^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

10 вересня 2020 року подією наукового життя університету та реалізації проєкту Жан Моне Модуль став захист дисертації учасниці проєкту І. Е. Чуричканич на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю   011 Освітні, педагогічні науки  (галузь  знань 01 – Освіта/ Педагогіка). Тема дисертації: «Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття).

Дисертація І. Е. Чуричканич є комплексним дослідженням, у межах якого з’ясовано загальнонаукові засади, передумови, етапи та основні напрями розвитку теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США другої половини ХХ – початку ХХІ століття для обґрунтування перспектив використання інноваційного потенціалу досліджуваної теорії у процесі модернізації вищої освіти України.

 Участь у проекті дозволила здобувачці отримати систему знань про актуальні тенденції розвитку освіти в Україні, європейському регіоні та у світі в цілому, сформувати систему трансверсальних компетентностей, зокрема навичок критичного мислення, роботи в групі, запобігання та зменшення впливу ризиків у професійній діяльності, прогностичної оцінки розвитку закладів та систем освіти тощо.

На поданих далі фото відображено процес захисту дисертаційної роботи І. Е. Чуричканич у спеціалізованій вченій раді.

З відеозаписом захисту, текстом дисертації та відгуками на неї можна ознайомитись на сторінці Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії (відкритий доступ) сайту Університету