^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

11 вересня 2020 року подією наукового життя університету та реалізації проєкту Жан Моне Модуль став захист дисертації учасника проєкту Д.С. Безуглого на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю   015 Професійна освіта  (галузь  знань 01 – Освіта/ Педагогіка). Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності».

У дисертації розроблено й теоретично обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності, яка базується на міждисциплінарному, компетентнісному, синергетичному, культурологічному, структурно-функціональному підходах, загальнодидактичних принципах доступності, системності, взаємозв’язку теорії з практикою, навчання впродовж життя та специфічних принципах когнітивної візуалізації, нелінійності, фундаменталізації, створення цифрового середовища, рефлексивної креативності; передбачає використання форм (інтерактивні лекції, бінарні заняття, лекції-візуалізації, конференції, майстер-класи, тренінги), методів (бесіди, дискусії, мозковий штурм, проблемно-пошуковий), засобів (Інтернет, ЕОР, ЗКВ) та описує рівні готовності до використання засобів комп’ютерної візуалізації на основі критеріїв (особистісний, когнітивний, процесуальний, рефлексивний) та показників (мотивація професійної діяльності, знання теоретичних основ візуалізації, знання ЗКВ, моделювання образів, відтворення образів через ЗКВ, здатність до рефлексії).

Участь у проекті Жан Моне Модуль дала можливість здобувачу отримати систему знань про актуальні тенденції розвитку освіти в Україні, європейському регіоні та у світі в цілому, стати активним учасником життя академічної громади.

На поданих далі фото відображено процес захисту дисертаційної роботи Д.С. Безуглого у спеціалізованій вченій раді.

З відеозаписом захисту, текстом дисертації та відгуками на неї можна ознайомитись на сторінці Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії (відкритий доступ) сайту Університету