^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

19.10.2020  відбувся звіт проф. А.А.Сбруєвої на ректораті університету щодо розвитку наукової школи педагогічної компаративістики  (презентація додається).

Значна більшість учасників проєкту є членами наукової школи педагогічної компаративістики, що є однією з найбільш чисельних та розвинених в Україні. За даними проф. Сбруєвої за різними тематичними  напрямами порівняльної педагогіки в СумДПУ було підготовано понад тридцяти науковців, які сьогодні працюють в усіх університетах регіону.

Наукова школа являє собою колектив однодумців, об’єднаних спільними ідеями, інтересами, здобутками. Напрям актуальних наукових досліджень наукової школи – проблеми інноваційного розвитку освіти у розвинених країнах в умовах побудови суспільства знань. Серед проблем, що досліджуються:

  • теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади освітніх реформ у розвинених країнах;
  • стратегії інтернаціоналізації вищої освіти у різних країнах світу;
  • інноваційні підходи до управління вищою освітою у розвинених країнах;
  • теоретичні та методичні засади інноваційного розвитку загальної середньої освіти;
  • концептуальні та організаційно-педагогічні засади освіти обдарованих дітей та молоді у розвинених англомовних країнах.

Звіт про наукову школу педагогічної компаративістики в СуДПУ