^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Статьи и обзоры nachodki.ru

Важливою складовою професійного становлення  викладача закладу вищої освіти є педагогічна практика. Аспіранти-учасники проєкту проходять таку практику протягом другого-третього років навчання. В цьому році в умовах карантину викладання відбувається в он-лайн режимі на платформі ZOOM, тому практиканти оволодівають новими для них методами та прийомами викладання навчальних курсів.

5 листопада 2020 року відбулася дистанційна он-лайн лекція з курсу «Педагогіка» аспірантки другого року навчання за спеціальністю   011 Освітні, педагогічні науки  (галузь  знань 01 – Освіта/ Педагогіка) Трофіменко А.Б. для студентів другого курсу НН Інституту історії, права та міжнародних відносин та факультету іноземної та слов’янської філології. Тема  лекційного заняття - «Урок як основна форма організації навчання». Під час лекції було розглянуто наступні питання: типи та структура уроку; вимоги до сучасного уроку; підготовка вчителя до уроку; педагогічний аналіз уроку.

На початку заняття аспіранткою було чітко сформульовано тему та дидактичні цілі даної лекції, яка була  чітко розмежована на структурно-логічні частини. Під час пояснення навчального матеріалу А. Трофіменко вдало поєднувала традиційні та інтерактивні технології навчання, наочність було забезпечено використанням сучасного технічного обладнання, всі ілюстрації (презентація) синхронізовані з текстом лекції. Аспірантка ставила  проблемні запитання за змістом викладеного матеріалу.

Студенти продемонстрували зацікавленість матеріалом, що викладався викладачем-практикантом, активно включалися в обговорення поставлених проблемних запитань.

На скринах представлено фрагменти лекційного заняття.