^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

13 листопада роботу конференції було продовжено на секційних засіданнях.

Учасники проєкту взяли участь в засіданні, на якому відбулися виступи викладачів та аспірантів кафедри педагогіки. Зокрема, предметом обговорення стали проблеми, пов’язані із професійною ідентифікацією майбутніх учителів в умовах глобальних викликів: на прикладі пандемії Covid-19 (Коваленко Н.В.), застосування проєктного підходу до розвитку підприємницької компетентності у закладах позашкільної освіти (Авраменко В.В.), розвитку інженерної складової STEM-освіти у США (Бойченко В.В.), формування фасилітаційних умінь майбутнього вчителя природничих дисциплін (Трофименко А.Б.), особливостей діяльності польської школи в умовах дистанційного навчання (Коханова Н.С.), ставлення дітей шкільного віку до охорони здоров᾿я (Карпусь О.С.), траєкторій розвитку гуманної педагогіки (Михайличенко І.В.), духовно-морального виховання особистості в діяльності недільних шкіл (Шульга Ю.С.) та ін.

У межах конференції відбулося засідання круглого столу зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів освітньо-наукової програми третього (докторського) рівня вищої освіти 011 Освітні, педагогічні науки. Усі учасники акцентували на необхідності періодичного оновлення ОНП відповідно до потреб та запитів роботодавців і аспірантів. Обговорювалися зміни, запроваджені в освітньо-наукову програму протягом 2019-2020 н.р., зокрема щодо розширення кола вибіркових навчальних дисциплін та посилення змістової складової, спрямованої на вдосконалення інноваційних навичок майбутнього доктора філософії. Зовнішні стейкхолдери (Красуля А.В., Клочкова Т.І., Сьома С.О. та ін.) поділилися думкою про важливість здобуття докторського ступеня для успішного працевлаштування та кар᾿єрного росту в академічній та неакадемічній сферах. Наголошувалося на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності.