^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

17 листопада 2020  в умовах карантину  продовжено дистанційні заняття з курсу «Academic Writing» для аспірантів другого року навчання  на університетській платформі Moodle.

Тема заняття – це «Участь у наукових конференціях, наукових диспутах (презентації).  Сучасні вимоги до підготовки презентацій на англійській мові та текстів доповідей. Академічна культура та доброчесність: європейський кодекс честі науковця».  Метою заняття є аналіз сучасних принципів доброчесніості, толерантності, діалогу та співробітництва; використання знань законів техніки мовлення; оволодіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та застоcування їх для досягнення запланованого прагматичного результату; підготовка презентацій на англійській мові та текстів доповідей з теми власного наукового дослідження. Практичні завдання для аспірантів: підготувати  презентацію на англійській мові та текст доповіді з теми власного наукового дослідження (5-7 хвилин).