^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут

20 квітня 2021 року відбулись заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва».

Тема заняття «Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості». Тема заняття розрахована на 4 години.

На занятті було з'ясовано такі питання:

1.Наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку (Continuous Professional Development – CPD).

2. Культура наставництва в українському та європейському університеті.

3.Практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри.

4. Науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів фахової майстерності.

5. Науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та соціалізації викладача-початківця.

6. Специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, лідерство, соціальна спрямованість, співробітництво.

7. Функції наставників: соціально-педагогічна, консультативна, духовна.

 

Попередньо слухачі взяли активну участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції "ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН" (модератор - Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, керівник проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль "Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів" СумДПУ імені А.С. Макаренка).

І обговорили такі виступи: Особливості інституційної акредитації провайдерів педагогічної освіти у Великій Британії (Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України);

Колаборація і взаємне навчання у процесі проведення наукових досліджень: Українська асоціація дослідників освіти та її партнери (Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, президент Української асоціації дослідників освіти);

Університетські рейтинги як інноваційна технологія оцінки якості вищої освіти (Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, радник Президії НАПН України);