^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут

21 квітня  2021 року продовжив роботу докторський семінар «Культура наукового наставництва». ТЕМА «Лінгвоперсонологія наукового наставника» розрахована на 4 години.

На заняттях №4-5 обговорювали такі питання:

 академічна мовна особистість;

 ідіостиль наукового наставника;

науковий діалог – діалог особистостей;

функції мовної поведінки наукового наставника.

Мета заняття:

окреслити сутність понять «академічна мовна особистість», «ідіостиль наукового наставника», функції мовної поведінки наукового наставника, специфіку наукового діалогу; 

розвинути потребу в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності;

сприяти удосконаленню навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів), формуванню наукової мовної культури дослідників, нормативного користування науковою мовою в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, формування високого рівня комунікативної культури.

Під час занять опрацьовували специфіку наукового діалогу під час  лекції (на прикладі лекції проф. Семеног О.М. з курсу  «Інноваційні підходи до викладання української мови» https://www.youtube.com/watch?v=BX6nZgsQJnI&t=139s

Завдання спрямовували на формування наукової мовної культури дослідників. Розглядали практичні кейси щодо порушень доброчесності в наукових дослідженнях.

Аспіранти попередньо брали участь у  засіданні круглого столу з проблем рідномовної освіти Польщі, тому обговорили на заняттях  практичний досвід рідномовної освіти у Польщі, що безпосередню стосується проблематики дисертаційних досліджень.

https://www.facebook.com/100010446093840/videos/1347615185596672/

а також у вебінарі «Публікаційна діяльність дослідника на засадах академічної доброчесності», який проводили спільно ІПООД імені Івана Зязюна.

http://ipood.com.ua/novini/publikaciyna-diyalnist-doslidnika-na-zasadah-akademichno-dobrochesnosti-zustrich-zi-steykholderami/

Аспіранти також виступили з повідомленням про процес написання своєї наукової роботи.