^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: ІІІ усеукраїнська науково-практична конференції  (м. Суми, 24-25 жовтня 2019 року). – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019.

Представлено узагальнені результати досліджень учасників ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті і педагогічна майстерність  учителя-словесника». Проблематика наукових розвідок: педагогічна майстерність учителя у вимірах інноваційних підходів; режисура педагогічної дії учителя; сучасний урок в умовах імплементації Концепції «Нова українська школа»; евристичні технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя; професійна комунікація у добу цифрових технологій.

Програма конференції