^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

Викладач – докт. пед. наук, проф.. Сбруєва А.А.

Місце проведення: м.Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2-й поверх, ауд.218

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

16.00-17.20

17.30- 18.50

12.11. 2018

Лекція: Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань: сучасні концептуальні підходи

Лекція 2: Історичні витоки сучасної вищої освіти: глобальний, європейський та національний контексти.

19.11. 2018

Лекція: Соціально-політичні, соціально-економічні, культурні та освітні чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань

26.11. 2018

Лекція: Освітня діяльність закладів вищої освіти в ЄС та в Україні: тенденції модернізації

Лекція: Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку

03.12. 2018

Лекція: Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський, національний та інституційний виміри

Лекція: Інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі 

10.12. 2018

Лекція: Болонський процес як стратегія модернізації національних систем вищої освіти та формування ЄПВО

12.12. 2018

Семінар: Освітня діяльність закладів вищої освіти в ЄС та в Україні: тенденції модернізації

 

Семінар: Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку

 

17.12. 2018

Семінар: Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський, національний та інституційний виміри

16.00- 18.50

19.00-20.20

Круглий стіл Тенденції розвитку національних освітніх систем у окремих європейських країнах та в Україні: порівняльний аналіз.