^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Розклад  занять з навчального курсу

«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД»

 

Researcher’s Academic Culture: European and national Contexts

(для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта; 05.Документознавство)

 

Викладач – докт. пед. наук, проф.. Семеног О. М.

Місце проведення: м.Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С.Макаренка, 3-й поверх, ауд.335 (філологічного факультету)

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

09.30-10-50

11.00-12.20

16.00-17.20

19.00-20.20

14.02.2019

 

 

 

Лекція 1. Академічна культура дослідника: предмет, завдання, значення

15.02.2019

 

 

Лекція 2. Історичні витоки формування академічної культури дослідника: глобальний, європейський та національний контексти

 

22.02. 2019

 

 

Лекція 3.Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри

 

01.03.2019

 

 

Лекція 4. Концептуальні основи формування академічної культури

 

02.03.2019

Лекція 5.

Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної культури

Семінар N1.

Сутність і структура академічної культури

 

 

15.03.2019

 

 

Семінар N2.

 Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри

 

22.03.2019

 

 

Семінар N3.

Лінгвокультурологічний аспект академічної культури