^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

10.12.2918 року.  Лекційне заняття з заключної теми курсу "Болонський процес як стратегія модернізації національних систем вищої освіти та формування ЄПВО". На занятті було обговорено такі питання: ключові поняття теми, етапи розвитку європейської інтеграції у сфері освіти у доболонський період,  цільові пріоритети Болонського процесу, суб’єкти Болонського процесу, етапи розвитку Болонського процесу, принципи формування ЄПВО, виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів Болонського клубу у контексті реалізації реформ, реформи системи  вищої освіти України у контексті Болонського процесу.