^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla здесь

17.12.2018. Відбулись семінарські заняття з таких тем: "Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський, національний та інституційний виміри" та "Тенденції розвитку національних освітніх систем у окремих європейських країнах та в Україні: порівняльний аналіз". Аспіранти взяли участь як у  груповій дискусії з проблем якості вищої освіти, так і перзентували свої дослідження національних систем вищої освіти європейських країн. Останнє заняття навчального курсу було проведено у формі круглого столу на тему " Европейський вимір дослідження проблем  у галузі теорії освіти: методологія, контексти, змістові та процесуальні засади,  джерельна база". До заняття круглого столу аспірантами були підготовані презентації, у яких було здійснено продуктивну спробу порівняльного аналізу досліджуваного феномену у європейському, національному та локальному вимірах.