^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

Матеріали конференції (Том 1Том 2):

  • Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Том 1. ‒ Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 279 с.
    DOI 10.24139/978-966-698-290-5/2020/conference/tom1
  • Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Том 2. ‒ Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 191 с.DOI 10.24139/978-966-698-291-2/2020/conference/tom2