^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

10 червня 2020 РОКУ відбулись заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка. ТЕМА «Лінгвоперсонологія наукового наставника» (4 години).

На занятті було з'ясовано такі питання: академічна мовна особистість; ідіостиль наукового наставника; науковий діалог – діалог особистостей; функції мовної поведінки наукового наставника. Мета занять: окреслити сутність понять «академічна мовна особистість», «ідіостиль наукового наставника», функції мовної поведінки наукового наставника, специфіку наукового діалогу;  розвинути потребу в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності; сприяти удосконаленню навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів), формуванню наукової мовної культури дослідників, нормативного користування науковою мовою в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, формування високого рівня комунікативної культури.

Під час занять опрацьовували доповідь Дмитра Будянського, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка про "Сугестія педагогічного голосу як складова риторичної культури". Ішлось про важливість володіння голосом для викладача і вчителя, особливо в умовах карантину і дистанційного навчання.

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.327060121606419/327059744939790/?type=3&theater

Обговорювали лекцію Ясакової Наталії Юріївни, доктора філологічних наук, доцента кафедри української мови Національного університету "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ""Коли мовець не каже на себе "я": різновиди транспозиції". Організаторами заходу були колеги кафедрі україністики Варшавського університету.

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.338046323841132/338044660507965/?type=3&theater

https://www.facebook.com/100029073024168/videos/pcb.338046323841132/338045417174556/?type=3&theater

Підготовка до занять враховувала і онлайн-заняття із Маргаритою Надутенко 930.04.20), яка очолює Загальноукраїнський центр словникарства УМІФ НАН України, ознайомила учасників вебінару із основними напрямками діяльності Українського мовного інформаційного фонду, охарактеризувала електронні словники, які розроблені Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, та запропонувала комплекс вправ щодо їх використання вчителями-словесниками.