^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин
 1. Психолого-педагогічні аспекти роботи наукового наставника.
   Пономаренко Наталія, аспірантка кафедри української мови і СумДПУ імені А. С. Макаренка, викладач української мови Машинобудівного коледжу Сумського державного університету
 1. Content of master's degree programs in pedagogical studies at universities in Canada.
  Stepanets Mykola, аспірант кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. Доброчесність для інклюзивної форми навчання як комунікативно-організаційний освітній компонент. 
  Бодарєва Марія, аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. Неспецифічний засіб профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій для дітей молодшої школи.
  Калабухова Анна, аспірантка кафедри біології людини і тварин СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. LANGUAGE TRAINING OF FOREIGN STUDENTS AS THE SCIENTIFIC PROBLEM.
  Lavryk Maryna, post-graduate student of the pedagogy department
 1. Підприємницька компетентність серед інших ключових компетентностей у контексті навчання фізики.
  Муха Анна, аспірантка кафедри фізики та методики навчання фізики СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. Компетентнісний підхід у процесі фаховоі підготовки майбутнього диригента хору.
  Гавриленко Юлія, аспірантка кафедри хореографії та інструментального виконавства СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. Цифрові технології у роботі корекційного педагога.
  Охріменко Олена, аспірантка кафедри інформатики СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. Academic culture of the researcher in the educational space: european and national experience.
  Mykhailychenko Iryna, post-graduate student of the Department of pedagogy
 1. Культура мовлення вчителя іноземної мови як складова педагогічної майстерності.
  Коханова Наталія, аспірантка кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. ACCEPTABLE OF FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCY OF PROFESSIONALS FROM DOCUMENTATION IN THE PROCESS OF STUDY OF PROFESSIONAL DISCIPLINES AS A COMPOSITION OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCE.
  Syomina Anastasiya, аспірантка кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка
 1. Академічна доброчесність закладів середньої освіти (із досвіду роботи Сумського НВК № 16)
  Стайко Олена Сергіївна, аспірантка аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка

1. Наставництво як процес розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні. 
Майковська Вікторія, к. пед. н., докторант СумДПУ імені А. С. Макаренка, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

 

2. Академічна культура як складова національної інноваційної безпеки.
Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка

 

3. Використання корпусних технологій у дослідницькій та навчальній діяльності.
Надутенко Маргарита, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства

 

4. Формування мовної особистості засобами інноваційних комп’ютерних технологій.
Надутенко Максим, кандидат технічних наук, керівник відділу інформатики українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України

 

5. Сучасні трансформації інституту освіти: виклики глобалізації.
Дєнєжніков Сергій, кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, голова Ради молодих вчених СумДПУ імені А. С. Макаренка

 

6. Стратегічні аспекти вибору пріоритетів розвитку університету.
Омельяненко Віталій, к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування СумДПУ імені А. С.Макаренка, лауреат премії Академії наук вищої освіти України, керівник держбюджетного проекту «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України»