^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

14-15 травня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась ІV Міжнародна науково-практична конференція «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

Конференцію організовано в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (Сайт проєкту https://jmm.sspu.edu.ua/index.php).

Мета конференції: обмін актуальними ідеями та позитивним педагогічним досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі.

На конференції обговорювали такі питання:

Секція1. Академічна культура і етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.

Секція 2. Текст у дослідницьких парадигмах.

Секція 3. Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.

Секція 4. Формування основ академічної доброчесності у здобувачів освіти.

Секція 5. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства,  професійної освіти і освіти дорослих

До оргкомітету конференції надійшло 234 заявки, зареєстровано 183 учасників, з них: 36 докторів наук, 73 кандидатів наук, молодих учених – 75 осіб. На конференції зареєструвалися представники України, Польщі, Китаю, Казахстану, Туркменістану, Туреччини, Білорусі, Естонії, Узбекистану, Чехії, Словаччини, Ізраїлю.

Географія учасників конференції із України: Суми, Сумська область, Київ, Одеса, Миколаїв, Луцьк, Вінниця, Прилуки, Тернопіль, Мукачеве, Запоріжжя, Мелітополь, Харків, Слов'янськ, Горлівка Донецької області,  Умань, Рівне, Глухів.

У конференції були представлені такі заклади вищої освіти: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Сумський державний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Донбаський державний педагогічний університет;  КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Херсонський державний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»; Таврійський агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;   Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Національний авіаційний університет; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Національний центр «Мала академія наук України»; КЗВО  "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради; КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради; "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX; Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області; Машинобудівний коледж Сумського державного університету та ін.

Детальніше...