^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

II Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених відбулась 16-17 травня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.  Організатори – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. проф. Семеног О. М.), кафедра педагогіки (проф. Сбруєва А.А., кафедра інформатики (проф.. Семеніхіна О.В.). Конференція присвячена 95-ій річниці Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та 30-річчю Програм Жана Моне. Конференція проведена в рамках проекту Еразмус+.

Мета заходу: обмін інформацією/педагогічним досвідом в аспекті формування академічної культури дослідника в освітньому просторі; популяризація результатів наукових досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учнів-слухачів МАН, наукових співробітників; презентація науково-методичних напрацювань учителів-дослідників; заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння впровадженню стандартів академічного письма та публікаційної етики.

Співорганізатори конференції:  Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина). У конференції прийняла велика кількість учасників з інших країн, серед яких  Польща, Китай, Казахстан, Грузія, Великобританія, Марокко, Таджикистан, Румунія, Еквадор. У конференції були представлені такі заклади вищої освіти, як Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Дніпровська академія неперервної освіти; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Національна академія Національної гвардії України; Сумський національний аграрний університет; Сумський державний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Донбаський державний педагогічний університет; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Машинобудівний коледж Сумського державного університету. В числі іноземних учасників конференції відзначимо такі заклади вищої освіти, як Куявська вищої школи у Влоцлавку (Польща);  Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Алмати, Казахстан); Телавський державний університет імені Я. Гогебашвілі (Грузія).

Детальніше...