^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

14 травня 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики відбулися пленарні засідання  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

Мета конференції: обмін актуальними ідеями та позитивним педагогічним досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі.

Конференцію організовано в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (Сайт проєкту https://jmm.sspu.edu.ua/index.php).

На конференції обговорювалися такі питання:

 1. Інновації у докторській підготовці. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.
 2. Академічна комунікація. Культура наставництва. Академічна мовна особистість.
 3. Формування основ академічної культури у закладах загальної середньої освіти.
 4.  Формування академічної культури у закладах вищої освіти. Менеджмент академічних освітніх проектів.
 5. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики та лінгвометодики.
 6. Актуальні проблеми досліджень у галузі літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій.
 7. Актуальні проблеми досліджень у галузі професійної освіти і освіти дорослих.

Глибоко вдячні активному учаснику пленарних засідань Крайніку Петру, експерту напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні

До оргкомітету конференції надійшло 289 заявок, 158 тез.

На конференції зареєструвалися представники університетів Китаю, Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану, Білорусії, Польщі.

На пленарному засіданні було зафіксовано 100 учасників. Серед учасників: науковці, викладачі, вчителі, аспіранти, докторанти, магістранти. Представлені різні регіони  України, учні.

Заслухано 39 доповідей і виступів:

Виступили:

 • Любов Пшенична, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор
 • Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль.
 • Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, співвиконавець проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль.
 • Олена Кумеда, Docent Katedra rusistiky Filozofická fakulta у UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA v NITRE
 • Miroslava Kršáková, 1r.Mg,  UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA v NITRE
 • Валентина Статівка, доктор педагогічних наук, професор факультету російської мови і літератури Ланчжоуського університету (Китай);
 • Дмитро Лук'янов, кандидат технічних наук, професор Білоруського національного технічного університету, Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу
 • Ілля Левін,  професор Школи освіти Тель-Авівського університету
 • Роман Тимошук, доктор наук, науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук (Instytut Slawistyki PAN).
 • Галина Сотська, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, завідувач Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
 • Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
 • Олена Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з розбудови потенціалу проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" IREX
 • Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства
 • Олександр Стрижак, заступник директора з наукової роботи МАН України, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі освіти
 • Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Василь Шуляр, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України, директор, професор кафедри, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Ірина Скакальська, доктор історичних наук, професор кафедри української філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
 • Тетяна Шарова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, Мелітопольського державного педагогічного  університету імені Богдана Хмельницького
 • Інна Осадченко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 • Дмитро Дроздовський, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу західних та слов’янських літератур, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.
 • Алла Рябуха, начальник управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області
 • Майя Дзюба, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування
 • Вікторія Закорко, методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради
 • Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
 • Ольга Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 • Олена Колган, кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 • Юрій Громик, кандидат філологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи та рекрутації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 • Оксана Приходько, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету
 • Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету початкової освіти та фізичної культури Комунального закладу вищої освіти "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради
 • Марія Бойко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільського національного педагогічного університету
 • Петришина Ольга, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 • Наталія Грона, доктор педагогічних наук, викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка

Серед багатьох спікерів варто виокремити доповідь Катерини Шамунової, аспірантки ІІІ курсу навчання Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, методисту з початкової освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, та її маленьких помічників - Вероніки Зайцевої, Владислава Сердюка, Поліни Панченко, учнів 5-А класу комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області. Говорили про важливість дотримання принципів академічної доброчесності у навчанні.

Відзначимо Проєкт «Іноземні студенти-медики підтримують лікарів» як метод формування академічної і фахової культури іноземних студентів медичних спеціальностей

Левенок Інна Сергіївна, аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету; Мпофу Гуест Тінофара, студент 4 курсу Медичного інституту Сумського державного університету, Зімбабве; Амарнатх, студент 4 курсу Медичного інституту Сумського державного університету, Індія;  Саєд Ваел, Мохамед  Ашраф Ебрахем Емам, студенти 1 курсу Медичного інституту Сумського державного університету, Єгипет.

Модераторами заходу були Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, і Пономаренко Наталія Петрівна, аспірантка кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, викладач української мови Машинобудівного коледжу Сумського державного університету.

Усі доповідачі та учасники конференції наголосили на необхідності виховання академічної культури науковців, студентів, викладачів і учнів.

 

 

Інформаційний лист конференції