^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут

15 травня 2020 р. відбулись секційні засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД». Конференція відбулась у форматі ZOOM.

Організатори – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. проф. Семеног О. М.), кафедра педагогіки (проф. Сбруєва А.А.), кафедра інформатики (проф. Семеніхіна О.В.).

Співорганізатором конференції є кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, за участю таких установ  і закладів: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  Мовно-інформаційний фонд НАН України,  Загальноукраїнський центр словникарства; Управління державної служби якості освіти у Сумській області, у співпраці із ЗВО Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина), Ланчжоуський університет (Китай), Інститут славістики ПАН (Польща), Казахський національний університет ім. аль-Фарабі, Казахстан, Ферганський державний університет, Узбекистан, European Regional Academy in Armenia, Armenia

Понад вісімдесят учасників обговорювали такі питання: інновації у докторській підготовці; академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; академічна комунікація; культура наставництва; академічна мовна особистість; формування основ академічної культури у закладах загальної середньої освіти та ЗВО, актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики та лінгвометодики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій; професійної освіти і освіти дорослих.

На секційному засіданні виступили учасники проекту Жан Моне Модуль, усі аспіранти спеціальності "Освітні, педагогічні науки" «Професійна освіта» університету, викладачі ЗВО, науковці, вчителі, магістранти. 

Працювали дискусійні платформи щодо обговорення змістового наповнення освітніх компонентів освітніх програм Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), освітньо-наукових програм спеціальностей «011 - Науки   про освіту», «015 – Професійна освітау», питання  академічної доброчесності учасників освітнього процесу.

У дискусіях узяли участь Галина Корицька, кандидат філологічних наук, доцент комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ; Наталя Грона, доктор педагогічних наук, викладача Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я.Франка; Ірина Томашевська, професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Оксана Приходько кандидат філологічних наук, доцент Національного авіаційного університету, Вікторія Майковська, докторант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Дмитро Будянський, кандидат педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки

Низку побажань стосовно змістового наповнення освітніх компонентів освітніх програм Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) висловили Любов Шерстюк, методист  КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ольга Ходацька, вчителька української мови та літератури Гімназії-інтернат № 13 м. Києва, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Любов Скляр, учителька української мови та літератури, Наталія Цапенко, учителька зарубіжної літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря Гольченка, Світлана Матвієнко, учитель зарубіжної літератури Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м.Суми 

Приємно подивували свої проєктом "Правописні читання: на шляху до єдності країни" магістранти Анна Дворник, Тетяна Ворожбит, Аліна Зякун, Тетяна Романюк та інші (керівник – доц. Герман В.В.). Варто відзначити ґрунтовний підхід студентів до підготовки і подання матеріалу.

Докт. пед.наук, професор Семеног О.М. провела майстер клас  з академічної культури.

Конференція дозволила об'єднати зусилля широкого кола фахівців у розгляді й обговоренні актуальних проблем докторської підготовки, формування академічної культури дослідника в освітньому просторі, стала вагомим внеском у розвиток професійних умінь молодих науковців.