^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

25-26 квітня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи». Конференцію присвячено 30-річчю Програмам Жана Моне.

Організаторами конференції є кафедри педагогіка і менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ННІ педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Співорганізаторами є наукові партнери названих кафедр: Сумський національний аграрний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти.

Конференція об’єднала близько 300 учасників з майже 20 українських і закордонних ЗВО та академічних інститутів, представники яких взяли участь в обговоренні різних аспектів створення європейського іміджу, академічної мобільності та перспектив розвитку європейського університету.

Детальніше...

17 квітня відбулися секційні засідання V Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін". Аспіранти докторської програми з освітніх наук  - учасники проекту Жан Моне Модуль взяли участь у роботі конференції та висвітлили у  виступах важливі аспекти своїх наукових розвідок. Презентації виступів аспірантів та тези  матеріалів учасників конференції  подано на сайті проекту.

16–17 квітня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка в рамках реалізації проекту Еразмус+ Жана Монне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» проведено V Міжнародноу науково-практичну конференцію «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін».

Організаторами конференції є кафедри педагогіки й менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ННІ педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Співорганізаторами конференції традиційно є наукові партнери названих кафедр, а саме Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Бердянський державний педагогічний університет та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Конференція відбулася.

Конференція об’єднала понад 300 учасників з майже 40 українських і закордонних академічних інституцій, представники яких взяли участь в обговоренні різних аспектів інноваційного розвитку вищої освіти, що відбуваються на  національному, європейському та глобальному рівнях.

Детальніше...