^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

У межах виконання проєкту професор Семеног О.М. 18 травня 2021 року взяла участь у засіданні Всеукраїнському круглому столі "Європейський Союз як глобальний актор", що відбувається у Глухівському національному педагогічному університет імені Олександра Довженка до Дня Європи в межах реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне "Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність".

Семеног О.М. презентувала досвід реалізації проєкту Еразмус+ «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів». До участі долучилися понад 100 учасників!

 

24 листопада 2020 року було проведено круглий стіл на тему «Наближення до ЄС через високі стандарти в освіті та наукових дослідженнях. Дотримання професійної та наукової етики в європейському науковому освітньому просторі» з докторантами другого року навчання – активними учасниками проекту Жан Моне Модуль в рамках програми Еразмус+. Відбулася конструктивна дискусія аспірантів з обговоренням питань, визначених у програмі круглого столу. Докторанти самостійно працювали щодо пошуку інформації на англійській мові, продемонстрували навички критичного читання та мислення, комунікативні навички, здатності працювати у команді.

Докторанти представили презентації власного науково-педагогічного дослідження з обраної теми та доповіді на англійській мові. Перший досвід публічного виступу викликав позитивні емоції та задоволення від виконаної самостійної роботи. Докторанти одностайно висловили думку про важливість поширення європейської єдності та академічних норм у наукових працях, а також про дотримання професійної та наукової етики, академічної доброчесності в європейському науковому освітньому просторі.

29.04.2020 відбулися завершальні заняття з навчального курсу Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейчький та глобальний контексти" у форму он-лайн (zoom-конференція) круглого столу.
Для проведення круглого столу були запрошені аспіранти, наукові керівники, члени кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Проблематика круглого столу передбачала порівняння систем вищої освіти європейських країн та України.Аспірантам було запропоновано презентувати доповіді, максимально повязані з тематикою їх дисертаційних досліджень.
Учасниками круглого столу було поставлено широке коло запитань, що дозволило виявити додаткові аспекти досліджуваних аспірантами процесів, актуалізувати та поглибити подальший науковий пошук.
Усі члени круглого столу висловили переконання у корисності подібних заходів для розвитку професійних компетентностей молодих науковців.

 

 

24-25 жовтня 2019 року в межах ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника» було проведено круглий стіл «Академічна культура вчителя-дослідника в об'єктиві Нової української школи» (кер. – проф. Семеног О.М.), на якому було презентовано завдання та досягнення програми Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» (кер. – проф. Сбруєва А.А.)

На засіданні круглого столу обговорювали питання специфіки академічної культури у світі, в Європейському регіоні, в Україні, що пов’язано із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, фундаменталізації, інформатизації, крос-культурності, інновацій; підготовки науково-методичної публікації як засобу сертифікації вчителя-дослідника, академічного письма і академічної комунікації на засадах академічної доброчесності; культури науково-педагогічного наставництва, формування специфічних якостей і європейських цінностей наставництва.

Програма круглого столу