^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Статьи и обзоры nachodki.ru

9 квітня 2020 року відбулись онлайн-заняття з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» .

Теми вебінарів "Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри", «Концептуальні основи формування академічної культури» відповідають проєкту Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» № 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE/ Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project  "Europeanization of Doctoral Studies in the Field of Education: Interdisciplinary and Inclusive Approaches)

Розглядали питання: проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: світовий, європейський та національний досвід; морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини; етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі; Академічні  кодекси цінностей.

У занятті взяли участь:

- Сбруєва Аліна Анатоліївна, докт. пед. н., проф., керівник  Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project  «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів», яка зосередила увагу роз’ясненнях, як діяти командам проєктів Еразмус+ відповідно до рекомендацій Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуалізуальних засобів та культури, Європейська Комісія (ЕАСЕА), можливості зміни форми проведення навчальних занять  на дистанційну в умовах карантину.

- Ячменик М.М., канд. пед. н., керівник Центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка, яка окреслила коло завдань центру щодо надання якісних освітніх послуг в університеті та забезпечення принципу академічної доброчесності.

- Надутенко Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства, здійснила огляд національних лінгвістичних ресурсів  Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, специфіку їх використання з метою формування академічної культури. 

Детальніше...

4 квітня 2020 року

Вебінар "Мистецтво академічного письма: практичні поради" , Наталя Шліхта, PhD, очільниця кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія", радниця Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP, співавторка методичних рекомендацій та програми курсу "Основи академічного письма", матеріалів про викладання академічної доброчесності для школярів.

Разом з аспірантами СумДПУ імені А.С.Макаренка беремо участь у важливому вебінарі

6 квітня 2020 року

У межах самостійної роботи з курсів "Наукова українська мова" та "Академічна культура дослідника" аспіранти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка взяли участь у вебінарі «Заповнення профілів науковців у ORCID та Publons».

ПРОФІЛІ RESEARCHERID І PUBLONS. ІДЕНТИФІКАТОР ЦИФРОВОГО ОБ'ЄКТА DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER). ІНДЕКС ХІРША (H-ІНДЕКС). ЯК ПЕРЕГЛЯНУТИ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, В ЯКИХ ПРАЦЮВАВ АВТОР? – про це і не тільки розповідали на вебінарі. Проводила – Катерина Годлевська, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Брали участь у вебінарі і викладачі кафедри української мови і літератури. Глибоко вдячні за прекрасну роботу. (Кирилу Котуну і команді).

 

30 березня 2020 року відбувся вебінар «Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism» (організатор – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна АПН України)

Аспіранти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в рамках курсів "Наукова українська мова", «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід», докторських семінарів узяли участь у вебінарі «Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism».

Провів вебінар Котун К.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна , член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України.

Після вебінару ми працюємо із аспірантами у своїй е-конференції і відзначаємо: чітко визначену мету, структурованість важливої інформації, покроковість розповіді, конкретні приклади законодавства, тексту дисертацій, логічність відповідей на численні запитання стосовно особливостей роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism.