^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

30 березня 2020 року відбувся вебінар «Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism» (організатор – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна АПН України)

Аспіранти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в рамках курсів "Наукова українська мова", «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід», докторських семінарів узяли участь у вебінарі «Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism».

Провів вебінар Котун К.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна , член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України.

Після вебінару ми працюємо із аспірантами у своїй е-конференції і відзначаємо: чітко визначену мету, структурованість важливої інформації, покроковість розповіді, конкретні приклади законодавства, тексту дисертацій, логічність відповідей на численні запитання стосовно особливостей роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism.