9 квітня 2020 року відбулись онлайн-заняття з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» .

Теми вебінарів "Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри", «Концептуальні основи формування академічної культури» відповідають проєкту Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» № 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE/ Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project  "Europeanization of Doctoral Studies in the Field of Education: Interdisciplinary and Inclusive Approaches)

Розглядали питання: проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: світовий, європейський та національний досвід; морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини; етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі; Академічні  кодекси цінностей.

У занятті взяли участь:

- Сбруєва Аліна Анатоліївна, докт. пед. н., проф., керівник  Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project  «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів», яка зосередила увагу роз’ясненнях, як діяти командам проєктів Еразмус+ відповідно до рекомендацій Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуалізуальних засобів та культури, Європейська Комісія (ЕАСЕА), можливості зміни форми проведення навчальних занять  на дистанційну в умовах карантину.

- Ячменик М.М., канд. пед. н., керівник Центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка, яка окреслила коло завдань центру щодо надання якісних освітніх послуг в університеті та забезпечення принципу академічної доброчесності.

- Надутенко Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства, здійснила огляд національних лінгвістичних ресурсів  Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, специфіку їх використання з метою формування академічної культури. 

Учасники вебінару обговорили важливі акценти вебінарів Проєкту  сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP, у яких, готуючись до заняття, взяли участь:

Вебінар "Акредитація: не все так складно" (9.04.2020) Михайло Винницький, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

https://www.youtube.com/watch?v=9EewJa9r2f0&fbclid=IwAR1SQvltvGXR3mVuMVqrgtAbDNEG53eidt3SyvrJLmfjr9i9J8h_HfJp3BI;

"Все, що ви хотіли знати про плагіат"? 7.04.20 https://www.youtube.com/watch?v=0qOrDesHH0Q (Євген Ніколаєв, консультант проєкту SAIUP);

вебінар "Мистецтво академічного письма: практичні поради", 4.04.2020 https://www.youtube.com/watch?v=TYtYgZDEVpE( Наталя Шліхта, PhD, очільниця кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія", радниця Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP)

«Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми StrikePlagiarism», 30.03.2020. ( Модератор вебінару – Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України, супервізор з академічної доброчесності в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України).

Вебінари проведено конструктивно; аспіранти зазначили:

Настя Сьоміна

Це був дуже корисний для мене досвід, а форма вебінару виявилась дуже цікавим варіантом наукрової роботи і співпраці. Карантин дозволив мені, яка знаходиться за багато кілометрів від усіх спікерів, можливість поспілкуватися з ними і навчатися далі.

Семеног Олена Миколаївна серед основних моментів академічної культури дослідника виокремлювала чесність, порядність, відсутність плагіату у науковій праці, повага до свої колег та їхньої роботи.

Надутенко Маргарита Володимирівна, співробітник НАН України наголосила на своїй готовності допомогати аспірантам зі словниковою роботою.

Це був дуже корисний для мене досвід, а форма вебінару виявилась дуже цікавим варіантом наукрової роботи і співпраці. Карантин дозволив мені, яка знаходиться за багато кілометрів від усіх спікерів, можливість поспілкуватися з ними і навчатися далі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029073024168&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDQxAZh-_MD7IK8PhpX-odEmgoXo64e5MtOYAB0ZhnMQ9F9dQZKyG-5Fz1UdnO8O4v5ahEH4GsCrrHT&hc_ref=ARSkgVbresbrObbheMbznsQNEKYCHi3DAAToWZ5pZH5uV8WB7k6qPv57UXYGHGcWGDY

Шамунова Катерина

Під час вебінару було розглянути й обговорено проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі; морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини; етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі; академічні кодекси цінностей.

Зокрема, Олена СЕМЕНОГ звернула увагу, що формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі розпочинається у сфері загальної середньої освіти.

Про це йдеться у Законі Про повну загальну середню освіту (2020). Стаття 43. Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти. Плануємо й надалі роботу щодо сприяння академічній доброчесності в Україні.

https://www.facebook.com/kateryna.shamunova?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARADiuDaM27ShzhAwywR2gIBS8E0A7GNxZIGWvzMXBg_-QxpjJs9i4UngQhPCt9mFAKHclaafJd-4hGk&hc_ref=ART2ialFbw8_LXNCbdyqLxRC-TrU2fiZEiMzZIT6qvhVvcJeBlDCjRieAqgtQIF8i6M

Пономаренко Наталія

У ході вебінару окреслили проблеми наукової доброчесності, морально-етичні цінності дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі.

Під час вебінару анонсували наступний вебінар "Мовленнєвий записник освітянина".Долучайтеся!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006573215965&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBEumDRI6Q3tiyDjbzSCCCh6j67cf-nreslr_i-pSrA69eo8czOcktq7LlS69izFNm6vK_Xz8WzjJzd&hc_ref=ARQXbbPsJtF91vWVczAdjmPWSkTW2ypDB_L-mfAZMov6hdnjtYb6TpkG7awJ9ckBjeY

Трофименко Аліна

Для нас, аспірантів 1 року навчання, дуже актуальними є питання академічної доброчесності, а саме плагіату, самоплагіату, цитування... На цих та інших важливих моментах було наголошено учасниками вебінару. Беззаперечно, поради та рекомендації будуть використані при написанні наукових праць в подальшому. Дякую за організацію та чекаю наступної "зустрічі"!

FaLang translation system by Faboba