^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

23 грудня 2020 р. на базі кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка у співробітництві з відділом  зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна відбувся ІV Всеукраїнський науково-практичний  семінар на тему

«Компаративістика в педагогічній освіті і освіті дорослих»,

Головні напрями роботи семінару:

Розвиток освіти дорослих: глобальний і національний виміри.

Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти. Досвід реалізації Проекту за програмою  Еразмус + Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Професійна підготовка вчителя у вітчизняному й міжнародному освітньому просторі.

Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі.

У засіданні науково-практичного семінару з педагогічної компаративістики взяли участь викладачі та аспіранти кафедри педагогіки. Захід відбувся в он-лайн форматі на платформі ZOOM.

Презентація