^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

19 грудня 2018 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулося засідання секції  ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «КОМПАРАТИВІСТИКА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ  І ОСВІТІ ДОРОСЛИХ», організаторами якого виступили Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, імені Івана Зязюна НАПН України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за співфінансування Програми Еразмус+ Європейського Союзу.

В Університеті працювала секція «Європеїзація докторської підготовки в галузі теорії освіти: досвід реалізації проектів Жан Моне Модуль в Інституті педагогіки НАПН України та Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка». У роботі  секції взяли участь команди науковців, що реалізують проекти Жан Моне Модуль в Україні. На семінарі відбувся обмін думками щодо актуальних проблем докторської підготовки в галузі теорії освіти в Україні, необхідності запровадження європейських стандартів у докторську підготовку у галузі теорії освіти.

Програма семінару