^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Академічна доброчесність учасників освітнього процесу – одне із питань, яке обговорювали під час семінару – практикуму  «Інновації у підвищенні кваліфікації»   11 березня 2020 року в СумДПУ імені А. С. Макаренка

 Організували і провели захід ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури університету та Управління державної служби якості освіти у Сумській області.

Детальніше...

6 березня 2020 РОКУ відбулась лекція з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» на тему «Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри» (2 год.)

На занятті розглянуто такі питання: проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: світовий, європейський та національний досвід; морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини; етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі; академічні  кодекси цінностей.

88982665 2882411495135317 3322612341140357120 n 4b763

6 березня 2020 року відбулось практичне заняття на тему «Сутність і структура академічної культури» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка.

На занятті з навчального курсу  було схарактеризовано сутність академічної культури, аксіологічний, мотиваційно-етичний, наративно-цифровий, праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної культури, лінгвокультурологічний, когнітивний, креативно-технологічний аспекти академічної культури.  Аспіранти взяли участь у роботі груп спільно з магістрантами, провели дискусії з питань академічної культури, попрацювали зі словниками у кабінеті української мови і літератури.

 У підсумку акцентували увагу на тому, що академічна культура не може бути перенесена чи запо­зичена; це  візитівка і конкурентна перевага університету.

 

28 ЛЮТОГО 2020 РОКУ для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка ВІДБУЛАСЬ ЛЕКЦІЯ З КУРСУ «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід».

ТЕМА ЛЕКЦІЇ: Історичні витоки формування академічної культури дослідника: глобальний, європейський та національний контексти /  Historical origins of the formation of the researcher's academic culture: global, EU and national contexts. У межах теми характеризували такі питання: історичні витоки формування академічної культури у вищій  освіті в Європі, Україні, у світі; моделі класичного університету та академічна культура університету; посткласичний університет та академічна культура; європейські стандарти академічної культури. Участь у занятті взяла Левенок Інна Сергіївна, працівник Департаменту міжнародної освіти Сумського державного університету, котра окреслила питання формування академічної культури у співробітників Сумського державного університету, що  проявляється  в культурі розумової праці, етичній культурі, культурі академічного читання і письма, академічної комунікації.

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка, що відбулась 28 ЛЮТОГО 2019 РОКУ, - «Академічна культура дослідника: предмет, завдання, цінності».

На лекції розглядали такі питання, як європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні; принципи і цінності академічної культури; адаптація української академічної культури до європейської. Серед завдань лекції, на чому наголошували під час заняття, - формування цінностей академічної культури, зокрема норм академічної доброчесності; мовнокомунікативної компетентності особистості академічного лідера; сприяння кращому розумінню особливостей розвитку глобального, регіонального та національного просторів вищої освіти. Акцентували увагу на потребі когнітивно-дискурсивних умінь операційної обробки і моделювання академічних текстів різних жанрів, у тому числі засобами цифрових технологій; готовності здійснювати  ефективне діалогове спілкування у процесі презентації матеріалів та результатів дослідження, зокрема, з науковою спільнотою.

88325810 187665632522374 3191282132538359808 n a8301