^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Здесь нашел интересный обзор

9 лютого 2021 року для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка, що відбулась лекція «Академічна культура дослідника: предмет, завдання, цінності».

На лекції розглядали такі питання, як європеїзація як чинник розвитку вищої освіти в Україні; принципи і цінності академічної культури; адаптація української академічної культури до європейської. Доводиться, що фахову підготовку педагогів-дослідників мають пронизувати цінності академічної культури.

З'ясовано багатогранність рис концепту «академічна культура дослідника». Академічну культуру дослідника уточнено як сукупність моделей поведінки особистості, культуру навчання, академічної грамотності, доброчесності, толерантності, що формуються в освітньому середовищі і  реалізуються в діалоговій взаємодії учасників освітніх академічних практик.

Перспективним напрямом, що сприяє формуванню академічної культури дослідників в освітньо-культурному просторі університету, вважаємо вивчення освітньо-педагогічного дискурсу, європейських освітніх практик.

Представлено проміжні результати досліджень у рамках проєкту Erasmus + Jean Monnet Module в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.