^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

2 березня 2021 року для учасників проєкту Erasmus + Jean Monnet Module в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка відбулась лекція 6 з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід».

ТЕМА ЛЕКЦІЇ «Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва» /Linguopersonology. Culture of scientific mentoring

Розглядали такі питання:

1.Практика наставництва або менторинг як соціальний інститут адаптації.

2.Лінгвоперсонологія наукового наставника.

3.Культура наукового партнерства.

1. The practice of mentoring or mentoring as a social institution of adaptation.

2. Linguopersonology of a research mentor

3. The culture of research partnership

Мета лекції: сприяти розумінню у слухачів практики наставництва, менторингу як соціального інституту адаптації, лінгвоперсонології наукового наставника, формування у часників проекту  культури наукового партнерства.

 Також 2 березня 2021 року відбувся також семінар № 6 на тему «Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва».

Розглядали такі питання, як  наставництво (англ. mentorship),  коучинг (англ. coaching), важливість наставництва, якість наукового консультування як основна умова якісної роботи аспірантів, компетенції у сфері консультування і проведення досліджень.

До дискусії на заняттях були запрошені керівник проєкту професор Сбруєва а.А., викладачі кафедри педагогіки.

Тема дискусії: Риси наставника

1) ентузіазм і емпатія;

2) вміння заохотити початківця;

3) готовність наставника сприяти розвитку рефлексії у протеже;

5) вміння досвідченого вчителя створити невимушену атмосферу для ефективного обміну досвідом (А. Рейман і Р. Еделфелт)

 У межах заняття опрацьовували специфіку наукового діалогу.