^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны для Joomla 3 здесь
20.11.2018 року згідно з програмою Модуля відбувся круглий стіл на тему " Наближення до ЄС через високі стандарти в галузі освіти та наукових досліджень" («Approaching the EU through high standards in education and scientific researches»), що став завершальним заходом викладання предмета "Академічне письмо". Учасникам було запропоновано для обговорення низку питань, що стосувалися набутих молодими науковцями навичок академічного письма, дослідницьких компетентностей, розуміння поняття наукової доброчесності, європейських норм та стандартів підготовки, презентації та публікації наукових досліджень. У роботі круглого столу взяли аспіранти, викладачі, представники наукової громади університету.
Відеодайджест: 
 

 The postgraduate students are presenting their scientific research on their topic of specialty. Besides they are making scientific reports on the topic of their research and discussing the most burning questions of their dissertations. The discussion is exciting and delightful. The postgraduate students are so enthusiastic!

The postgraduate students are sharing their impressions about the course « Academic Writing» .They are speaking about the formed competences, the achieved skills, practical skills, their expectations in the course.

 Аспірантам 2 курсу СумДПУ імені А.С. Макаренко презентовано проект Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» в рамках Програми ЄС Еразмус+.

  У рамках виконання проекту к.п.н., доцентом Ж.Ю. Черняковою розпочато викладання навчального курсу «Academic Writing» («Академічне письмо»); представлено мету та завдання навчальної дисципліни; схарактеризовано інтегральні, спеціальні та загальні компетентності дослідника, які повинні бути сформовані та розвинуті у процесі вивчення курсу.

Детальніше...